Cursos Mediación

CURSOS MEDIACIÓN

  1. Experto en mediación hipotecaria.
  2. Experto en mediación penitenciaria.
  3. Experto en mediación de consumo.
  4. Experto en liderazgo y mediación militar.
  5. Experto en mediación familiar.
  6. Experto en mediación vecinal-comunitaria.